Svarttärnor

Det finns några ställen i Sverige

Ex

Västerås, Kristianstad, Skåne

svarttärna2 svarttärna