Natur

Att ströva omkring i det fria

Är att samla kraft och vidga sitt sinne

Om framtiden är det svårt att sia

Men dagen kommer alltid att vara i ditt minne